Actualizare date personale

Investitorii fondurilor administrate de SAI Star Asset Management S.A. sunt invitati sa isi actualizeze datele personale in conformitate cu cerintele legislatiei privind combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Va rugam sa procedati la actualizarea datelor personale pentru a beneficia in continuare de posibilitatea de a efectua operatiuni cu unitati de fond. De asemeni va rugam […]

Revizuirea politicilor/procedurilor de evaluare active OPCVM si FIA administrate

Va comunicam ca in urma procesului anual de revizuire a politicilor/procedurilor de evaluare a activelor OPCVM-urilor si FIA aflate in administrarea SAI Star Asset Management S.A. s-au operat modificari in cadrul “Procedurii privind evaluarea elementelor de activ si pasiv ale OPC”. Principalele modificari se refera la actualizarea prevederilor referitoare la F.I.A. administrate, ca urmare a […]

Actualizare date personale

Investitorii fondurilor administrate de SAI Star Asset Management S.A. sunt invitati sa isi actualizeze datele personale in conformitate cu noile cerinte ale legislatiei privind combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Va rugam sa procedati la actualizarea datelor personale pana la data limita de 14.07.2021 pentru a beneficia in continuare de posibilitatea de a efectua operatiuni […]

Prelungire perioada maxima de auditare a situatiilor financiare

In data de 25.06.2020 s-a aprobat de catre Autoritate de Supraveghere Financiara prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi de catre actualul auditor financiar Expert Audit  S.R.L. a situatiilor financiare ale S.A.I. Star Asset Management S.A. , FDI Star Next , FDI Star Focus, FII Multicapital Invest si FII […]

Revizuirea politicilor/procedurilor de evaluare active OPCVM si FIA administrate

Va comunicam ca in cadrul procesului anual de revizuire a politicilor/procedurilor de evaluare a activelor OPCVM-urilor si FIA aflate in administrarea SAI Star Asset Management S.A. s-au operat modificari in cuprinsul acestora, in sensul precizarii cheltuielii cu emiterea codului LEI la obligatiile de plata ale fondului.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Incepand cu data de 25 Mai 2018 a intrat in vigoare noul Regulament European privind protectia datelor cu caracter personal 679/2016 (GDPR). Informatii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. puteti gasi AICI