Revizuirea politicilor/procedurilor de evaluare active OPCVM si FIA administrate

Va comunicam ca in urma procesului anual de revizuire a politicilor/procedurilor de evaluare a activelor OPCVM-urilor si FIA aflate in administrarea SAI Star Asset Management S.A. s-au operat modificari in cadrul “Procedurii privind evaluarea elementelor de activ si pasiv ale OPC”. Principalele modificari se refera la actualizarea prevederilor referitoare la F.I.A. administrate, ca urmare a autorizarii documentelor acestora in conformitate cu Legea nr. 243/2019. Au fost introduse si referiri la limita maxima de toleranţă a materialităţii erorii de calculare a activului net in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr.7/2020.