Note catre investitori

SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, CUI 18331767, autorizata de ASF  prin Decizia ASF  Nr. 730 /23.03.2006, avand numarul de inregistrare in registrul ASF PJR05SAIR/400021, in calitate de administrator al F.D.I. STAR FOCUS (CSC06FDIR/400030) si F.D.I. STAR NEXT (CSC06FDIR/400031), anunta publicarea incepand cu data de 30.04.2024 a Rapoartelor de Administrare la 31.12.2023 pentru F.D.I. STAR FOCUS si F.D.I. STAR NEXT.

Rapoartele pot fi obtinute gratuit la sediul S.A.I STAR ASSET MANAGEMENT S.A. sau accesand : www.sai-star.ro

Informatii la numerele de telefon 0213161766; 0213161778 si pe www.sai-star.ro

S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, CUI 18331767, autorizata de ASF prin Decizia ASF Nr. 730 /23.03.2006, avand numarul de inregistrare in registrul ASF PJR05SAIR/400021, in calitate de administrator al FDI STAR FOCUS (CSC06FDIR/400030) si FDI STAR NEXT (CSC06FDIR/400031), anunta publicarea “Document cu informații esențiale” pentru fondurile administrate, incepand cu data de 01.02.2024. Acestea pot fi consultate pe site-ul propriu si la sediu societatii.

Informatii la numerele de telefon 0213161766; 0213161778 si pe www.sai-star.ro

Nota de informare privind finalizarea fuziunii prin absorbtie a Fondurilor Deschise de Investitii OMNINVEST (fond absorbit) administrat de S.A.I. SIRA S.A. si STAR FOCUS (fond absorbant) administrat de S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A.

Va informam ca in data de 12.01.2024 a fost finalizat procesul de fuziune dintre Fondul deschis de investitii OMNINVEST autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 2433/26.05.2004, inscris in Registrul A.S.F. Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare cu nr. CSC06FDIR/400015 (fond absorbit) si Fondul deschis de investitii STAR FOCUS (fond absorbant) autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 900/13.04.2006., inscris in Registrul A.S.F. Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare cu nr. CSC06FDIR/400030.

Investitorilor FDI OMNINVEST le-au fost alocate unitati de fond in cadrul FDI STAR FOCUS la o rata de conversie de 0.51744462 unitati FDI STAR FOCUS pentru o unitate FDI OMNINVEST.

Pentru detalii suplimentare si eliberarea extraselor de cont aferente noilor detineri va rugam sa va adresati S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. , Bucureşti, Calea Floreasca nr.91-111, bl.F1, tronson 5, et.1, ap.41, Sect.1 , tel. (021) 316.17.66, email office@sai-star.ro.

Detinatorii de titluri de participare pot obtine, la cerere, o copie a raportului auditorului independent, o copie a Documentului cu informatii esentiale  si  a documentelor de emisiune ale FDI STAR FOCUS.

Investitorii sunt invitati sa isi actualizeze datele personale in conformitate cu cerintele legislatiei privind combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului pentru a beneficia in continuare de posibilitatea de a efectua operatiuni cu unitati de fond.

Operatiunile de subscriere si rascumparare de unităti de fond FDI STAR FOCUS se reiau în data de 17 ianuarie 2024.

 

Nota de informare a investitorilor privind fuziunea prin absorbtie a Fondurilor Deschise de Investitii OMNINVEST (fond absorbit) administrat de S.A.I. SIRA S.A. si STAR FOCUS (fond absorbant) administrat de S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A.

Fondul deschis de investitii OMNINVEST autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 2433/26.05.2004, inscris in Registrul A.S.F. Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare cu nr. CSC06FDIR/400015, va fuziona prin absorbtie (fond absorbit) cu Fondul deschis de investitii STAR FOCUS (fond absorbant) autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 900/13.04.2006., inscris in Registrul A.S.F. Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare cu nr. CSC06FDIR/400030.

Ca urmare a procesului de fuziune, nici un cost suplimentar nu este suportat de investitori.

Investitorii care doresc să-și răscumpere unitățile de fond deținute în FDI OMNINVEST și FDI STAR FOCUS o pot face în condițiile prevăzute în documentele constitutive ale fondurilor până la data de 09 ianuarie 2024.

Începând cu data de 10 ianuarie 2024  se suspendă operațiunile de subscriere și răscumpărare cu unitățile de fond FDI OMNINVEST și FDI STAR FOCUS, cu excepția răscumpărărilor integrale, până la finalizarea fuziunii, dar nu mai mult de 90 de zile de la data suspendării.

În data fuziunii, respectiv data de 12 ianuarie 2024 va fi stabilită rata de conversie a unităților de fond, în funcție de valorile unitare ale activului net ale FDI OMNINVEST și FDI STAR FOCUS, calculate de S.A.I. SIRA S.A. și S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A.  certificate de Banca Comerciala Romana S.A., în calitate de depozitar al Fondului deschis de investiții OMNINVEST (fond absorbit) și BRD –  Groupe Societe Generale S.A., in calitate de depozitar al Fondului deschis de investiții STAR FOCUS (fond absorbant).

Incepand cu data de 10 ianuarie 2024 si pana la data fuziunii S.A.I. SIRA S.A.(pentru fondul absorbit) si  S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. (pentru fondul absorbant) inregistreaza toate cererile de rascumparare integrala a unitatilor de fond depuse de investitorii celor doua fonduri, pe baza VUAN aferent zilei in care s-a depus cererea.

Cererile de răscumpărare integrală depuse in data fuziunii vor fi înregistrate ca cereri de răscumpărare pentru FDI STAR FOCUS, pe baza ratei de conversie aferenta fuziunii.

În urma procedurii de fuziune, nu este garantată o valoare a unității de fond egală cu cea deținută anterior de investitorii FDI OMNINVEST și FDI STAR FOCUS.

Investitorii FDI OMNINVEST vor fi informați cu privire la numărul de unități de fond FDI STAR FOCUS deținute după finalizarea procesului de fuziune.

Operatiunile de subscriere si răscumpărare cu unităti de fond FDI STAR FOCUS se reiau în data de 17 ianuarie 2024.

Atributiile depozitarilor fondurilor sunt de a emite certificate constatatoare pentru fondul FDI OMNINVEST (fond absorbit) si pentru FDI STAR FOCUS (fondul absorbant), anterior fuziunii si in urmatoarea zi lucratoare ulterioara fuziunii, privind numarul investitorilor, numarul unitatilor aflate in circulatie, activul net si activul total.

Atributiile auditorului financiar sunt de evaluare a caracterului adecvat si rezonabil al criteriilor de evaluare folosite si al ratei de conversie a unitatilor de fond ale fondurilor implicate in fuziune.

Fondul rezultat în urma fuziunii va fi administrat în conformitate cu politica actuală de investitii a FDI STAR FOCUS. În urma fuziunii prin absorbtie, depozitarul fondului FDI STAR FOCUS va rămâne BRD S.A. –  Groupe Societe Generale S.A

Preconizam ca fuziunea va avea un impact redus asupra investitorilor celor doua fonduri  deschise de investitii implicate, avand in vedere faptul ca cele doua Fonduri au obiective si politica de investitii similare, precizate in documentele acestora.

In urma fuziunii, investitorii fondului FDI Omninvest nu vor avea costuri mai mari, “Costurile de administrare și alte costuri administrative sau de operare” (calculate aferent anului 2022) fiind de 5.02% in cazul FDI OMNINVEST si de 2.99% in cazul FDI STAR FOCUS. Comisioanele de rascumparare au niveluri mai reduse in cazul FDI STAR FOCUS.

Indicatorul de risc al FDI STAR FOCUS este 3 (risc mediu) iar in cazul FDI OMNINVEST acesta este de 6 (risc ridicat).Ca urmare a fuziunii se preconizeaza mentinerea pentru FDI Star Focus a unei clase de risc medie.

Niciunul dintre cele doua fonduri implicate nu aplica comisioane de performanta.

Nu exista nicio eventuala intentie a celor doua societati de administrare implicate de a efectua o rebalansare a portofoliului inainte sau dupa fuziune.

Operatiunea de fuziune nu va avea impact fiscal asupra detinatorilor de unitati de fond.

Investitorii FDI OMNINVEST au obligatia de a citi Documentul cu informatii esentiale (DIE) precum si Prospectul de emisiune al fondului FDI STAR FOCUS (fond absorbant).

Detinatorii de titluri de participare la cele doua fonduri implicate pot obtine, la cerere, la sediile celor doua societati de administrare a investitiilor implicate, informatii suplimentare despre acest proces, o copie a raportului auditorului independent, o copie a Documentului cu informatii esentiale  si  a prospectului FDI STAR FOCUS:

  • S.A.I. SIRA S.A. : Bucuresti, Str. Lainici nr. 44-46, Ap. 4, Sect. 1 , tel. (021) 230.00.78 , email office@sai-sira.ro
  • S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. : Bucureşti, Calea Floreasca nr.91-111, bl.F1, tronson 5, et.1, ap.41, Sect.1 , tel. (021) 316.17.66, email office@sai-star.ro

 

SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, CUI 18331767, autorizata de ASF prin Decizia ASF Nr. 730 /23.03.2006, avand numarul de inregistrare in registrul ASF PJR05SAIR/400021, in calitate de administrator al FDI STAR FOCUS (CSC06FDIR/400030) si FDI STAR NEXT (CSC06FDIR/400031), anunta publicarea Rapoartelor de Administrare la 30.06.2023 pentru FDI STAR FOCUS si FDI STAR NEXT.

Rapoartele pot fi obtinute gratuit la sediul S.A.I STAR ASSET MANAGEMENT S.A. sau accesand : www.sai-star.ro

Informatii la numerele de telefon 0213161766; 0213161778 si pe www.sai-star.ro

SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, CUI 18331767, autorizata de ASF  prin Decizia ASF  Nr. 730 /23.03.2006, avand numarul de inregistrare in registrul ASF PJR05SAIR/400021, in calitate de administrator al FDI STAR FOCUS (CSC06FDIR/400030) si FDI STAR NEXT (CSC06FDIR/400031), anunta publicarea  Rapoartelor de Administrare la 31.12.2022 pentru FDI STAR FOCUS si FDI STAR NEXT.

Rapoartele pot fi obtinute gratuit la sediul S.A.I STAR ASSET MANAGEMENT S.A. sau accesand : www.sai-star.ro

Informatii la numerele de telefon 0213161766; 0213161778 si pe www.sai-star.ro

S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, CUI 18331767, autorizata de ASF prin Decizia ASF Nr. 730 /23.03.2006, avand numarul de inregistrare in registrul ASF PJR05SAIR/400021, in calitate de administrator al FDI STAR FOCUS (CSC06FDIR/400030) si FDI STAR NEXT (CSC06FDIR/400031), anunta publicarea “Document cu informații esențiale” pentru fondurile administrate, incepand cu data de 01.02.2023. Acestea pot fi consultate pe site-ul propriu si la sediu societatii.

Informatii la numerele de telefon 0213161766; 0213161778 si pe www.sai-star.ro

SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, CUI 18331767, autorizata de ASF  prin Decizia ASF  Nr. 730 /23.03.2006, avand numarul de inregistrare in registrul ASF PJR05SAIR/400021, in calitate de administrator al FDI STAR FOCUS (CSC06FDIR/400030) si FDI STAR NEXT (CSC06FDIR/400031), anunta publicarea  Rapoartelor de Administrare la 30.06.2022 pentru FDI STAR FOCUS si FDI STAR NEXT.

Rapoartele pot fi obtinute gratuit la sediul S.A.I STAR ASSET MANAGEMENT S.A. sau accesand : www.sai-star.ro

Informatii la numerele de telefon 0213161766; 0213161778 si pe www.sai-star.ro

S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, CUI 18331767, autorizata de ASF prin Decizia ASF Nr. 730 /23.03.2006, avand numarul de inregistrare in registrul ASF PJR05SAIR/400021, in calitate de administrator al FDI STAR FOCUS (CSC06FDIR/400030) si FDI STAR NEXT (CSC06FDIR/400031), anunta publicarea incepand cu 29.04.2021 a Rapoartelor de Administrare la 31.12.2021 pentru FDI STAR FOCUS si FDI STAR NEXT. Rapoartele pot fi obtinute gratuit la sediul S.A.I STAR ASSET MANAGEMENT S.A. sau accesand : www.sai-star.ro
Informatii la numerele de telefon 0213161766; 0213161778 si pe www.sai-star.ro

S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, Cod Unic de Inregistrare 18331767, autorizata de ASF prin Decizia nr. 730/23.03.2006, avand numarul de înregistrare în Registrul ASF PJR05SAIR/400021, in calitate de administrator al FDI STAR FOCUS (CSC06FDIR/400030) si FDI STAR NEXT (CSC06FDIR/400031), anunta actualizarea documentelor “Informatii cheie destinate investitorilor” incepand cu data de 07.02.2022. Acestea pot fi consultate pe site-ul propriu si la sediu societatii.

Informatii la numerele de telefon 0213161766; 0213161778 si pe www.sai-star.ro