Revizuirea politicilor/procedurilor de evaluare active OPCVM si FIA administrate

Va comunicam ca in urma procesului anual de revizuire a politicilor/procedurilor de evaluare a activelor OPCVM-urilor si FIA aflate in administrarea SAI Star Asset Management S.A. s-a operat o modificare in cadrul procedurii, in sensul actualizarii acesteia cu prevederile Regulamentului ASF nr.20/2020.