Fondul de compensare a investitorilor

S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. este membru al Fondului de compensare a investitorilor. Adresa Fondului de compensare a investitorilor este: B-dul CAROL I nr. 34-36, etaj 14, cam. 9, cod postal 020922, sector 2, Bucuresti, Tel: 40-21-307 95 05; 40-21-307 95 10; Fax: 40-21-307 95 16 Banca: Banca Transilvania -Sucursala Lipscani Cod IBAN: RO82 BTRL 0410 1202 6286 61xx e-mail: office@fond-fci.ro www.fond-fci.ro

Lasă un răspuns