Publicarea Rapoartelor de Administrare ale FDI STAR FOCUS si FDI STAR NEXT la 31.12.2008

Decizia CNVM Nr. 730/23.03.2006
Nr. Registru CNVM PJR05SAIR/400021
SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A.anun?? publicarea Rapoartelor de Administrare ale FDI STAR FOCUS si FDI STAR NEXT la 31.12.2008.
Rapoartele pot fi ob?inute gratuit la sediul din Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, Sector 1, Bucure?ti sau accesand : www.sai-star.ro.
Informatii la numerele de telefon
021 316 17 66 ; 021 316 17 78.

Lasă un răspuns