Aplicarea noii metode de calcul a valorii unitare a activului net incepand cu data de 07.05.2009, in conformitate cu Dispunerea de masuri CNVM nr. 2/2009

Nota catre investitorii FDI STAR FOCUS si FDI STAR NEXT
S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediuin Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, autorizata de CNVM prin Decizia nr. 730/23.03.2006, avand numarul de inregistrare in Registrul CNVM PJR05SAIR/400021, in calitate de administrator al FDI STAR FOCUS (inscris in Registrul CNVM cu nr. CSC06FDIR/400030) si FDI STAR NEXT (inscris in Registrul CNVM cu nr. CSC06FDIR/400031), va informeaza cu privire la aplicarea noi metode de calcul a valorii unitare a activului net incepand cu data de 07.05.2009, in conformitate cu Dispunerea de masuri CNVM nr. 2/2009.
Mentionam ca s-a luat decizia de a nu lua in considerare un anumit moment al zilei, conform prevederilor dispunerii de masuri mai sus mentionate. Documentele modificate pot fi obtinute de la sediul societatii de administrare, de la distribuitorii autorizati sau accesand site-ul www.sai-star.ro, incepand cu data autorizarii lor de catre CNVM”. Informatii la Tel. 021 316 17 66.

Lasă un răspuns