Nota catre investitorii FDI STAR FOCUS si FDI STAR NEXT

S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, CUI 18331767, autorizata de ASF prin Decizia ASF Nr. 730 /23.03.2006, avand numarul de inregistrare in registrul ASF PJR05SAIR/400021, in calitate de administrator al FDI STAR FOCUS (CSC06FDIR/400030) si FDI STAR NEXT (CSC06FDIR/400031), aduce la cunostinta investitorilor completarea informatiilor publicate in cadrul raportelor anuale la 31.12.2020 ale FDI STAR FOCUS si FDI STAR NEXT cu detalii suplimentare cu privire la politica de remunerare din cadrul S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A.
Rapoartele pot fi obtinute gratuit la sediul S.A.I STAR ASSET MANAGEMENT S.A. sau accesand : www.sai-star.ro

Informatii la numerele de telefon 0213161766; 0213161778 si pe www.sai-star.ro