Notă catre investitorii F.I.A. STAR VALUE

S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, Cod Unic de Înregistrare 18331767, autorizata de ASF prin Decizia nr. 730/23.03.2006, având numărul de înregistrare în Registrul ASF PJR07.1AFIAI/400002, în calitate de administrator al F.I.A. STAR VALUE, aduce la cunostința investitorilor completarea informațiilor publicate în cadrul raportului anual la 31.12.2020 al F.I.A. STAR VALUE cu detalii suplimentare cu privire la politica de remunerare din cadrul S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A.
Raportul actualizat este puse la dispoziția investitorilor în mod gratuit la sediul S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. si este publicate pe site-ul A.F.I.A. la adresa https://sai-star.ro/fii-star-value/