Nota catre investitorii FDI STAR FOCUS si FDI STAR NEXT

S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, Cod Unic de Inregistrare 18331767, autorizata de ASF prin Decizia nr. 730/23.03.2006, avand numarul de înregistrare în Registrul ASF PJR05SAIR/400021, in calitate de administrator al FDI STAR FOCUS si FDI STAR NEXT, anunta actualizarea documentelor fondurilor in sensul eliminarii din cadrul distribuitorilor fondurilor a Bancii Comerciale Carpatica S.A. (denumirea actuala Patria Bank S.A.) incepand cu data de 20.10.2017.

Informatii la numerele de telefon 0213161766; 0213161778 si pe www.sai-star.ro

Lasă un răspuns