Nota catre investitorii FDI STAR FOCUS si FDI STAR NEXT

SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti , Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, CUI 18331767, autorizata de ASF prin Decizia ASF Nr. 730 /23.03.2006, avand numarul de inregistrare in registrul ASF JR05SAIR/400021, in calitate de administrator al FDI STAR FOCUS si FDI STAR NEXT, anunta modificarea documentelor fondurilor incepand cu data de 01.03.2016 in sensul reducerii comisionului de administrare lunar la 0,20% si eliminarii prevederilor referitoare la activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investitii, inclusiv a celor detinute de fondurile de pensii, in limita mandatelor date de investitori. Informatii la numerele de telefon 0213161766, 0213161778 si pe www.sai-star.ro.

Lasă un răspuns