Nota catre investitorii FDI STAR FOCUS si FDI STAR NEXT

S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, Cod Unic de Inregistrare 18331767, autorizata de ASF prin Decizia nr. 730/23.03.2006, avand numarul de înregistrare în Registrul ASF PJR05SAIR/400021, in calitate de administrator al FDI STAR FOCUS si FDI STAR NEXT, anunta actualizarea documentelor fondurilor in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/2088.Modificarile intra în vigoare la 10 zile dupa publicarea prezentei Note de informare.  Investitorii fondului care nu sunt de acord cu modificarile intervenite au posibilitatea ca in termen de 10 zile de la publicarea prezentei Note sa rascumpere unitatile de fond detinute, in conditiile prevazute in documentele fondurilor anterior intrarii in vigoare a acestor modificari.

Informatii la numerele de telefon 0213161766; 0213161778 si pe www.sai-star.ro

Forma actualizata documente fonduri :

Prospect FDI Star Focus

Prospect FDI Star Next