Nota catre investitorii FDI STAR FOCUS, FDI STAR NEXT, FII MULTICAPITAL INVEST si FII STAR VALUE

S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, Cod Unic de Inregistrare 18331767, autorizata de ASF prin Decizia nr. 730/23.03.2006, avand numarul de inregistrare in Registrul ASF PJR05SAIR/400021, in calitate de administrator al FDI STAR FOCUS , FDI STAR NEXT, FII MULTICAPITAL INVEST si FII STAR VALUE anunta actualizarea in cadrul documentelor fondurilor a informatiilor cu privire la componenta Consiliului de Administratie al societatii.

Informatii la numerele de telefon 0213161766; 0213161778 si pe www.sai-star.ro