Lansare fond STAR FOCUS

S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 40, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, Cod Unic de Inregistrare 18331767, autorizata de CNVM prin Decizia nr. 730/23.03.2006, numarul de inregistrare in Registrul CNVM PJR05SAIR/400021, in calitate de administrator al FDI STAR FOCUS, autorizat de CNVM prin Decizia nr. 900/13.04.2006 si inregistrat cu numarul CSC06FDIR/400030 in Registrul CNVM anunta faptul ca documentele fondului, Contractul de societate civila, Prospectul de emisiune, Prospectul simplificat si Regulile fondului pot fi obtinute de la sediul societatii si de pe pagina sai-star.ro.

Lasă un răspuns