SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. anunta reducerea comisionului de administrare lunar la 0,20% pentru o perioada de 3 luni (01.06.2008-31.08.2008)

SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A.
cu sediul in Bucuresti Calea Floreasca nr. 91-111,
bl. F1, et. 1, ap. 41, inregistrata la Registrul Comertului sub
nr. J40/1381/31.01.2006, Cod unic de inregistrare 18331767, autorizata de CNVM prin Decizia CNVM Nr. 730 /23.03.2006, avand numarul de inregistrare in registrul CNVM PJR05SAIR/400021,
in calitate de administrator al FDI STAR FOCUS si FDI STAR NEXT, anunta reducerea comisionului de administrare lunar la 0,20% pentru o perioada de 3 luni (01.06.2008-31.08.2008)

Lasă un răspuns