Nota catre investitorii FDI STAR FOCUS si FDI STAR NEXT

S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, Cod Unic de Inregistrare 18331767, autorizata de ASF prin Decizia nr. 730/23.03.2006, avand numarul de înregistrare în Registrul ASF PJR05SAIR/400021, in calitate de administrator al FDI STAR FOCUS si FDI STAR NEXT, anunta actualizarea documentelor fondurilor in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2365/2015, Regulamentului (UE) 679/2016 (GDPR), Legii 29/2017 si ale Regulamentului ASF nr.2/2018. Suplimentar s-au introdus completari in cadrul sectiunilor referitoare la conducerea societatii de administrare, comisionul de administrare, cheltuielile fondului, modalitate comunicare certificat de investitor si eliminarea titlului „Contractul de societate” din Prospect.Modificarile intra in vigoare la 10 zile dupa publicarea prezentei note de informare.

Informatii la numerele de telefon 0213161766; 0213161778 si pe www.sai-star.ro

Forma actualizata documente fonduri :

Prospect FDI Star Focus

Reguli FDI Star Focus

Prospect FDI Star Next

Reguli FDI Star Next