Autentificare

 

Autentificarea se face pe baza datelor furnizate catre dvs. In situatia in care intampinati probleme la autentificare sau doriti sa solicitati noi date de autentificare va rugam sa ne contactati la numarul 021-3161766 sau electronic prin intermediul adresei de email office@sai-star.ro

Informatii  legate de valoarea unitara a activului net (VUAN),valoarea activului net (VAN), documentele fondului, rapoartele periodice, notele catre investitori, informatii legate de procentajul din activele FIA care fac obiectul unor măsuri speciale din cauza naturii lor nelichide, informatii legate de eventuale noile măsuri de administrare a lichidităţii FIA (daca este cazul), informatii privind modificari ca urmare a revizuirii politicilor/procedurilor de evaluare a activelor (daca au loc) si informatii cu privire la profilul actual de risc al FIA şi sistemele de administrare a riscurilor utilizate de AFIA pentru administrarea acestor riscuri pot fi consultate pe site-ul societatii, in sectiunea accesibila prin autentificarea dvs.

Pentru fondurile inchise de investitii (F.I.A.) comunicarea informatiilor  legate de valoarea unitara a activului net (VUAN), a preturilor de emisiune si rascumparare calculate in conformitate cu documentele fondului, informatii legate de procentajul din activele FIA care fac obiectul unor măsuri speciale din cauza naturii lor nelichide, informatii legate de eventuale noile măsuri de administrare a lichidităţii FIA (daca este cazul), informatii privind modificari ca urmare a revizuirii politicilor/procedurilor de evaluare a activelor (daca au loc) si informatii cu privire la profilul actual de risc al FIA şi sistemele de administrare a riscurilor utilizate de AFIA pentru administrarea acestor riscuri se face si la sediul societatii , telefonic la numarul 021-3161766 sau electronic prin intermediul adresei de email office@sai-star.ro

Publicarea VUAN, a notelor catre investitori, informatii legate de procentajul din activele FIA care fac obiectul unor măsuri speciale din cauza naturii lor nelichide, informatii legate de eventuale noile măsuri de administrare a lichidităţii FIA (daca este cazul), informatii privind modificari ca urmare a revizuirii politicilor/procedurilor de evaluare a activelor (daca au loc) si informatii cu privire la profilul actual de risc al FIA şi sistemele de administrare a riscurilor utilizate de AFIA pentru administrarea acestor riscuri se face de asemeni pe site-ul societatii, in sectiunea accesibila prin autentificarea dvs.