Document informatii esentiale F.I.A. Star Value

Va informam ca forma actualizata a documentului cu informatii esentiale pentru F.I.A. Star Value este disponibila pentru consultare la sediul societatii si pe site, in sectiunea accesibila prin autentificare.

Modificare procedura privind politica de transmitere si administrare a ordinelor

Ca urmarea a procesului periodic de revizuire, s-a procedat la modificarea Procedurii privind politica de transmitere si administrare a ordinelor. S.A.I. Star Asset Management S.A.  publica pe site forma actualizata a acestei procedurii,  ce contine principiile politicii de transmitere/ executare a ordinelor si organizarea acestei activitatii specifice : Procedura

Publicare nota informare F.I.A. Star Value

Va comunicam ca s-a publicat nota de informare cu privire la disponibilitatea Raportului de Administrare la 30.06.2022 al FIA Star Value. Aceasta poate fi consultata la adresa http://sai-star.ro/fii-star-value/

Nota informare F.I.A. Star Value

Va comunicam ca s-a publicat nota de informare cu privire la disponibilitatea Raportului de Administrare la 31.12.2021 al FIA Star Value. Aceasta poate fi consultata la adresa http://sai-star.ro/fii-star-value/

Document informatii esentiale F.I.A. Star Value

Va informam ca forma actualizata a documentului cu informatii esentiale pentru F.I.A. Star Value este disponibila pentru consultare la sediul societatii si pe site, in sectiunea accesibila prin autentificare.

Revizuirea politicilor/procedurilor de evaluare active OPCVM si FIA administrate

Va comunicam ca in urma procesului anual de revizuire a politicilor/procedurilor de evaluare a activelor OPCVM-urilor si FIA aflate in administrarea SAI Star Asset Management S.A. s-au operat modificari in cadrul “Procedurii privind evaluarea elementelor de activ si pasiv ale OPC”. Principalele modificari se refera la actualizarea prevederilor referitoare la F.I.A. administrate, ca urmare a […]

Actualizare date personale

Investitorii fondurilor administrate de SAI Star Asset Management S.A. sunt invitati sa isi actualizeze datele personale in conformitate cu noile cerinte ale legislatiei privind combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Va rugam sa procedati la actualizarea datelor personale pana la data limita de 14.07.2021 pentru a beneficia in continuare de posibilitatea de a efectua operatiuni […]