Stiri

si aparitii in presa

Va comunicam ca s-a publicat nota de informare cu privire la disponibilitatea Raportului de Administrare la 30.06.2022 al FIA Star Value.
Aceasta poate fi consultata la adresa http://sai-star.ro/fii-star-value/

Va comunicam ca s-a publicat nota de informare cu privire la disponibilitatea Raportului de Administrare la 31.12.2021 al FIA Star Value.
Aceasta poate fi consultata la adresa http://sai-star.ro/fii-star-value/

Va comunicam ca in urma procesului anual de revizuire a politicilor/procedurilor de evaluare a activelor OPCVM-urilor si FIA aflate in administrarea SAI Star Asset Management S.A. s-au operat modificari in cadrul “Procedurii privind evaluarea elementelor de activ si pasiv ale OPC”. Principalele modificari se refera la actualizarea prevederilor referitoare la F.I.A. administrate, ca urmare a autorizarii documentelor acestora in conformitate cu Legea nr. 243/2019. Au fost introduse si referiri la limita maxima de toleranţă a materialităţii erorii de calculare a activului net in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr.7/2020.

Investitorii fondurilor administrate de SAI Star Asset Management S.A. sunt invitati sa isi actualizeze datele personale in conformitate cu noile cerinte ale legislatiei privind combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului.

Va rugam sa procedati la actualizarea datelor personale pana la data limita de 14.07.2021 pentru a beneficia in continuare de posibilitatea de a efectua operatiuni cu unitati de fond.

De asemeni va rugam sa ne anuntati de indata ce va modificati date precum: actul de identitate, date de rezidenta fiscala, date de contact,  angajatorul, cetatenia, statutul de persoana expusa public, date privind beneficiarul  real, scopul si natura relatiei de afaceri sau sursa fondurilor.

Informatii la numarul de telefon 021 3161766 , email office@sai-star.ro sau la sediul societatii.

Modelul de formular actualizare date personale pentru persoane fizice poate fi consultat AICI.

 

 

In data de 25.06.2020 s-a aprobat de catre Autoritate de Supraveghere Financiara prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi de catre actualul auditor financiar Expert Audit  S.R.L. a situatiilor financiare ale S.A.I. Star Asset Management S.A. , FDI Star Next , FDI Star Focus, FII Multicapital Invest si FII Star Value pentru exercitiile financiare ale anilor 2020 si 2021.