Note catre investitori

SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A.
cu sediul in Bucuresti Calea Floreasca nr. 91-111,
bl. F1, et. 1, ap. 41, inregistrata la Registrul Comertului sub
nr. J40/1381/31.01.2006, Cod unic de inregistrare 18331767, autorizata de CNVM prin Decizia CNVM Nr. 730 /23.03.2006, avand numarul de inregistrare in registrul CNVM PJR05SAIR/400021,
in calitate de administrator al FDI STAR FOCUS si FDI STAR NEXT, anunta reducerea comisionului de administrare lunar la 0,20% pentru o perioada de 3 luni (01.06.2008-31.08.2008)

Pe site in sectiunea „Rapoarte” au fost publicate rapoartele de administrare ale FDI STAR NEXT si FDI STAR FOCUS la 31.12.2007

* SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. anunta publicarea Rapoartelor de Administrare ale FDI STAR FOCUS si FDI STAR NEXT la 31.12.2007. Rapoartele pot fi obtinute gratuit la sediul S.A.I STAR ASSET MANAGEMENT S.A. din Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, Sector 1, Bucuresti sau accesand : www.sai-star.ro. Informatii la numerele de telefon 021/316 17 66 ; 021/ 316 17 78.

Urmare a deciziei CNVM din sedinta din data de 10.10.2007, va aducem la cunostinta ca fondurile administrate de SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. detin in portofoliu actiuni SIF3 alocate in mod gratuit in urma majorarii de capital social hotarata de A.G.E.A. a S.I.F. TRANSILVANIA din data de 27.04.2007 si va informam cu privire la posibilitatea aparitiei unor eventuale variatii de activ, avand in vedere ca respectiva hotarare de majorare de capital face obiectul unui litigiu.

S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A., in calitate de administrator al FDI STAR NEXT si FDI STAR FOCUS , anunta semnarea unor noi contracte de depozitare cu B.R.D.-G.S.G. pentru cele doua fonduri deschise de investitii.

S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 40, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, Cod Unic de Inregistrare 18331767, autorizata de CNVM prin Decizia nr. 730/23.03.2006, numarul de inregistrare in Registrul CNVM PJR05SAIR/400021, in calitate de administrator al FDI STAR FOCUS, autorizat de CNVM prin Decizia nr. 900/13.04.2006 si inregistrat cu numarul CSC06FDIR/400030 in Registrul CNVM anunta faptul ca documentele fondului, Contractul de societate civila, Prospectul de emisiune, Prospectul simplificat si Regulile fondului pot fi obtinute de la sediul societatii si de pe pagina sai-star.ro.

S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 40, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, Cod Unic de Inregistrare 18331767, autorizata de CNVM prin Decizia nr. 730/23.03.2006, numarul de inregistrare in Registrul CNVM PJR05SAIR/400021, in calitate de administrator al FDI STAR NEXT, autorizat de CNVM prin Decizia nr. 899/13.04.2006 si inregistrat cu numarul CSC06FDIR/400031 in Registrul CNVM, anunta faptul ca documentele fondului, Contractul de societate civila, Prospectul de emisiune, Prospectul simplificat si Regulile fondului pot fi obtinute de la sediul societatii si de pe pagina sai-star.ro.