Informatii publice

1. Sanctiuni internationale

      Sectiunea „sanctiuni internationale” din pagina de internet a A.S.F. :

      http://asfromania.ro/index.php/international/sanctiuni-internationale

2. Prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii actelor de terorism

    Declaratii publice emise de Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/FATF)

    Alerte Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

3. SAL-Fin – Entitatea de solutionare alternativa a litigiilor in domeniul financiar non-bancar

SAL-Fin este o structură creată în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară cu scopul de a permite consumatorilor să apeleze gratuit la un mecanism de soluționare alternativă a litigiilor din domeniul financiar nonbancar.

Activitatea se desfasoara in Str. Stelutei nr. 2, sector 1, Bucuresti, etaj 2.

Adresa de corespondenta: Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, Bucuresti

Fax: 021.659.60.51 sau 021.659.64.36

Relatii cu publicul : 0800 825 627

E-mail: office@salfin.ro

www.salfin.ro

4. Informatii referitoare la fondurile proprii , administrarea riscului , politica de remunerare precum si alte informatii cu caracter public impuse de legislatie pot fi consultate la sediul societatii. Strategiile privind momentul si modul de exercitare a drepturilor de vot sunt puse la dispozitia investitorior la sediul societatii.
Situatiile financiare , rapoartele anuale si semestriale precum si alte informatii legate de fondurile inchise cu plasament privat administrate de societatea noastra pot fi obtinute de investitori la sediul societatii.