Detalii fond

LA DATA 30.09.2021

ISIN ROFIIN000023
VALOARE UNITARA 1201,13 RON
DATA CONSTITUIRII 08.02.2007
DURATA MINIMA RECOMANDATA A INVESTITIILOR 18 luni
PROFIL DE RISC mediu
ISRR 4
COMISION ADMINISTRARE LUNAR 0.17%
NR. UNITATI DE FOND 53024

FIA STAR VALUE – Informatii investitori

Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R.) de tip deschis, diversificat, inregistrat  in Registrul Public al A.S.F. sub numarul CSC09FIAIR/400008.

FIA STAR VALUE a fost autorizat initial in calitate de fond inchis de investitii ce viza atragerea in mod privat a resurselor financiare  prin Decizia ASF nr. 8/08.02.2007 si autorizat in calitate de fond de investitii alternative prin Deciza ASF nr. 197/17.09.2021

Fondul este destinat persoanelor fizice sau juridice care sunt dispuse sa isi asume un risc mai ridicat, derivat din plasamentele pe piata de capital, in scopul obtinerii unui castig superior.

La finele lunii decembrie 2020 FII Star Value avea un Activ Net Total de 51,85 milioane lei.

Politica de investitii: Urmarim crearea de valoare adaugata prin identificarea de actiuni cu potential ridicat pe termen mediu sau lung, in sectoare cu previziuni pozitive de dezvoltare. In acelasi timp, urmarim sa valorificam oportunitatile pe termen scurt prin gestionarea activa a portofoliului administrat.

Toate deciziile se sprijina pe analize fundamentale detaliate, analize tehnice si proceduri de evaluare si control al riscului, realizate in intregime in-house.

PROFILUL DE RISC SI RANDAMENT

Indicatorul ISRR (Indicator Sintetic de Risc si Randament) masoara nivelul de risc la care este expus investitorul in FOND. ISRR nu este o masura a riscului de pierdere a sumei investite ci o masura a cresterilor si scaderilor de valoare inregistrate anterior de catre fond.

Profilul de risc al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc şi Randament (ISRR), unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat:

Fondul este incadrat la categoria de risc 4. Referitor la indicatorul de risc, acesta prezintă anumite limitări, iar datele istorice anterioare nu sunt o garanţie a rezultatelor viitoare. Profilul de risc al fondului nu reprezintă un obiectiv ţintă, nu este garantat şi se poate modifica pe parcursul existenţei fondului . Motivul încadrării fondului în categoria amintită mai sus derivă din politica de investiţii a fondului şi diversificarea plasamentelor.

STRUCTURA PORTOFOLIULUI

 • Actiuni % 88.89
 • Depozite bancare % 10.04
 • Obligatiuni % 0.84
 • Titluri de participare OPCVM/AOPC % 0.06
 • Documentele Fondului

  Document de oferta

  Regulile fondului

  Contract de societate

  Document cu informatii esentiale

 • Rapoarte lunare VUAN si VAN

  Raport lunar

 • Note catre investitori

  20.09.2021 – S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, Cod Unic de Înregistrare 18331767, autorizata de ASF prin Decizia nr. 730/23.03.2006, având numărul de înregistrare în Registrul ASF PJR07.1AFIAI/400002, în calitate de administrator al F.I.A. STAR VALUE,  aduce la cunostința investitorilor faptul că, prin Autorizația nr. 197/17.09.2021,  Autoritatea de Supraveghere Financiară a autorizat F.I.A. STAR VALUE  în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R.) de tip deschis, diversificat si a înregistrat fondul în Registrul Public al A.S.F. sub numărul CSC09FIAIR/400008.
  Documentele fondului, modificate ca urmare a acestei autorizări, sunt puse la dispoziția investitorilor în mod gratuit la sediul S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. si  sunt publicate pe site-ul A.F.I.A. la adresa http://sai-star.ro/fii-star-value/
  Descarca Nota de informare, datata si semnata electronic

  27.08.2021 – S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, Cod Unic de Inregistrare 18331767, autorizata de ASF prin Decizia ASF nr. 730/23.03.2006, avand numarul de inregistrare in Registrul ASF PJR07.1AFIAI/400002, in calitate de administrator al FII STAR VALUE, anunta aparitia raportului de administrare la 30.06.2021 pentru FII STAR VALUE. Acesta poate fi obtinut gratuit la sediul societatii din Calea Floreasca 91-111, bl. F1, sc. 5, Et. 1, ap. 41, Sector 1, Bucuresti. Informatii suplimentare la tel/fax 021-316 17 66, email office@sai-star.ro

  29.04.2021 – S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, Cod Unic de Inregistrare 18331767, autorizata de ASF prin Decizia ASF nr. 730/23.03.2006, avand numarul de inregistrare in Registrul ASF PJR07.1AFIAI/400002, in calitate de administrator al FII STAR VALUE, anunta aparitia raportului de administrare la 31.12.2020 pentru FII STAR VALUE. Acesta poate fi obtinut gratuit la sediul societatii din Calea Floreasca 91-111, bl. F1, sc. 5, Et. 1, ap. 41, Sector 1, Bucuresti si poate fi consultat pe site-ul societatii www.sai-star.ro
  Informatii suplimentare la tel/fax 021-316 17 66, email office@sai-star.ro

  09.02.2021 – Va informam ca forma actualizata a documentelor cu informatii esentiale pentru FII Star Value este disponibila pentru consultare la sediul societatii si pe site, in sectiunea accesibila prin autentificare.

  26.08.2020 – S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, Cod Unic de Inregistrare 18331767, autorizata de ASF prin Decizia ASF nr. 730/23.03.2006, avand numarul de inregistrare in Registrul ASF PJR07.1AFIAI/400002, in calitate de administrator al FII STAR VALUE, anunta aparitia raportului de administrare la 30.06.2020 pentru FII STAR VALUE. Acesta poate fi obtinut gratuit la sediul societatii din Calea Floreasca 91-111, bl. F1, sc. 5, Et. 1, ap. 41, Sector 1, Bucuresti. Informatii suplimentare la tel/fax 021-316 17 66, email office@sai-star.ro

  07.07.2020 – Va informam ca forma actualizata a documentelor cu informatii esentiale pentru FII Star Value este disponibila pentru consultare la sediul societatii si pe site, in sectiunea accesibila prin autentificare.

  28.04.2020 – S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, Cod Unic de Inregistrare 18331767, autorizata de ASF prin Decizia ASF nr. 730/23.03.2006, avand numarul de inregistrare in Registrul ASF PJR07.1AFIAI/400002, in calitate de administrator al FII STAR VALUE, anunta aparitia raportului de administrare la 31.12.2019 pentru FII STAR VALUE. Acesta poate fi obtinut gratuit la sediul societatii din Calea Floreasca 91-111, bl. F1, sc. 5, Et. 1, ap. 41, Sector 1, Bucuresti. Informatii suplimentare la tel/fax 021-316 17 66, email office@sai-star.ro

  26.08.2019 – S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, Cod Unic de Inregistrare 18331767, autorizata de ASF prin Decizia ASF nr. 730/23.03.2006, avand numarul de inregistrare in Registrul ASF PJR07.1AFIAI/400002, in calitate de administrator al FII STAR VALUE, anunta aparitia raportului de administrare la 30.06.2019 pentru FII STAR VALUE. Acesta poate fi obtinut gratuit la sediul societatii din Calea Floreasca 91-111, bl. F1, sc. 5, Et. 1, ap. 41, Sector 1, Bucuresti. Informatii suplimentare la tel/fax 021-316 17 66, email office@sai-star.ro

  22.04.2019 – S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, Cod Unic de Inregistrare 18331767, autorizata de ASF prin Decizia ASF nr. 730/23.03.2006, avand numarul de inregistrare in Registrul ASF PJR07.1AFIAI/400002, in calitate de administrator al FII STAR VALUE, anunta aparitia raportului de administrare la 31.12.2018 pentru FII STAR VALUE. Acesta poate fi obtinut gratuit la sediul societatii din Calea Floreasca 91-111, bl. F1, sc. 5, Et. 1, ap. 41, Sector 1, Bucuresti. Informatii suplimentare la tel/fax 021-316 17 66, email office@sai-star.ro

  14.08.2019 – Va informam ca forma actualizata a documentelor cu informatii esentiale pentru FII Star Value este disponibila pentru consultare la sediul societatii si pe site, in sectiunea accesibila prin autentificare.

  01.04.2019 – Va informam ca forma actualizata a documentelor cu informatii esentiale pentru FII Star Value este disponibila pentru consultare la sediul societatii si pe site, in sectiunea accesibila prin autentificare.

  29.01.2019 – Va informam ca forma actualizata a documentelor cu informatii esentiale pentru FII Star Value este disponibila pentru consultare la sediul societatii si pe site, in sectiunea accesibila prin autentificare.

  12.10.2018 – S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, Cod Unic de Inregistrare 18331767, autorizata de ASF prin Decizia nr. 730/23.03.2006, avand numarul de înregistrare în Registrul ASF PJR07.1AFIAI/400002, in calitate de administrator al FII STAR VALUE, anunta actualizarea in cadrul documentelor fondurilor a persoanei desemnate ca si inlocuitor al Directorului Adjunct al societatii.
  Documentele fondului actualizate cu aceste prevederi sunt puse la dispozitia investitorilor in mod gratuit la sediul S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. incepand cu data de 12.10.2018

  28.08.2018 – S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, Cod Unic de Inregistrare 18331767, autorizata de ASF prin Decizia ASF nr. 730/23.03.2006, avand numarul de inregistrare in Registrul ASF PJR07.1AFIAI/400002, in calitate de administrator al FII STAR VALUE, anunta aparitia raportului de administrare la 30.06.2018 pentru FII STAR VALUE. Acesta poate fi obtinut gratuit la sediul societatii din Calea Floreasca 91-111, bl. F1, sc. 5, Et. 1, ap. 41, Sector 1, Bucuresti. Informatii suplimentare la tel/fax 021-316 17 66, email office@sai-star.ro

  20.07.2018 –S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, Cod Unic de Inregistrare 18331767, autorizata de ASF prin Decizia nr. 730/23.03.2006, avand numarul de înregistrare în Registrul ASF PJR07.1AFIAI/400002, in calitate de administrator al FII STAR VALUE, anunta modificarea documentelor fondului in ceea ce priveste :
  – alinierea documentelor la prevederile Regulamentului ASF nr. 2/2018 si Regulamentul UE 2365/2015
  – completarea sectiunii Comisionul de administrare in sensul introducerii posibilitati de acordare de rambursari din cadrul acestuia.
  – adaugare de precizari referitoare la prelucrarea de catre SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A a  datelor cu caracter personal in conformitate cu Regulamentului UE 679/2016

  Documentele fondului actualizate cu aceste prevederi intra in vigoare incepand cu data de 01.08.2018 si sunt puse la dispozitia investitorilor in mod gratuit la sediul S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. incepand cu data de 20.07.2018

  23.04.2018 – S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, Cod Unic de Inregistrare 18331767, autorizata de ASF prin Decizia ASF nr. 730/23.03.2006, avand numarul de inregistrare in Registrul ASF PJR07.1AFIAI/400002, in calitate de administrator al FII STAR VALUE, anunta aparitia raportului de administrare la 31.12.2017 pentru FII STAR VALUE. Acesta poate fi obtinut gratuit la sediul societatii din Calea Floreasca 91-111, bl. F1, sc. 5, Et. 1, ap. 41, Sector 1, Bucuresti. Informatii suplimentare la tel/fax 021-316 17 66, email office@sai-star.ro

  20.03.2018 S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, Cod Unic de Inregistrare 18331767, inregistrata in calitate de A.F.I.A. de ASF prin Atestat nr. 10/22.03.2017, avand numarul de înregistrare în Registrul ASF PJR07.1AFIAI/400002, in calitate de administrator al FII STAR VALUE, anunta modificarea documentelor fondului.
  Principalele modificari se refera la :
  -Actualizarea informatiilor privind conducerea societatii
  -Actualizare informatii reprezentant Depozitar
  -Calculul pretului de subscriere/rascumparare ca VUAN calculat pe baza activelor din data creditarii contului colector/depunerii cererii de rascumparare.
  -Introducerea rascumpararilor trimestriale, cu perioade de notificare prealabila
  -Reducerea comisionului curent al fondului la 0.17% pe luna si a celui maxim la 0.2% pe luna
  -Eliminarea comisionului de succes
  -Introducere prevederi cheltuieli emitere cod LEI
  -Actualizari privind modalitati de comunicare cu investitorii in situatia modificarii documentelor fondului; publicarea notelor de informare si pe site-ul societatii.
  -Eventuale speze bancare cad in sarcina investitorilor in situatia unor transferuri externe sau in alte valute decat RON.
  Documentele fondului actualizate cu aceste prevederi intra in vigoare incepand cu data de 01.04.2018 si sunt puse la dispozitia investitorilor in mod gratuit la sediul S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. incepand cu data de 20.03.2018

  26.09.2017 S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, Cod Unic de Inregistrare 18331767, autorizata de ASF prin Decizia nr. 730/23.03.2006, avand numarul de înregistrare în Registrul ASF PJR05SAIR/400021, in calitate de administrator al FII STAR VALUE, anunta modificarea documentelor fondului in ceea ce priveste mentinerea reducerii comisionului de administrare lunar la 0.2% pentru 12 luni (01.10.2017 – 30.09.2018).

  Documentele fondului actualizate cu aceste prevederi intra in vigoare incepand cu data de 01.10.2017 si sunt puse la dispozitia investitorilor in mod gratuit la sediul S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A

  30.08.2017 – S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, Cod Unic de Inregistrare 18331767, autorizata de ASF prin Decizia ASF nr. 730/23.03.2006, avand numarul de inregistrare in Registrul ASF PJR05SAIR/400021, in calitate de administrator al FII STAR VALUE, anunta aparitia raportului de administrare la 30.06.2017 pentru FII STAR VALUE. Acesta poate fi obtinut gratuit la sediul societatii din Calea Floreasca 91-111, bl. F1, sc. 5, Et. 1, ap. 41, Sector 1, Bucuresti. Informatii suplimentare la tel/fax 021-316 17 66, email office@sai-star.ro

  31.07.2017 – S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, Cod Unic de Inregistrare 18331767, autorizata de ASF prin Decizia nr. 730/23.03.2006, avand numarul de înregistrare în Registrul ASF PJR05SAIR/400021, in calitate de administrator al FII STAR VALUE, anunta reducerea comisionului de administrare lunar la 0,05% pentru luna iulie 2017. Incepand cu luna august 2017 acesta revine la valoare anterioara.Informatii suplimentare pot fi obtinute, in mod gratuit, la sediul societatii din Calea Floreasca 91-111, bl. F1, sc. 5, Et. 1, ap. 41, Sector 1, Bucuresti , la telefon 0213161766 sau pe adresa de email office@sai-star.ro

  27.04.2017 – S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, Cod Unic de Inregistrare 18331767, autorizata de ASF prin Decizia ASF nr. 730/23.03.2006, avand numarul de înregistrare în Registrul ASF PJR05SAIR/400021, in calitate de administrator al FII STAR VALUE, anunta aparitia raportului de administrare la 31.12.2016 pentru FII STAR VALUE. Acesta poate fi obtinut gratuit la sediul societatii din Calea Floreasca 91-111, bl. F1, sc. 5, Et. 1, ap. 41, Sector 1, Bucuresti.
  Informatii suplimentare la tel/fax 021-316 17 66, email office@sai-star.ro .

  10.02.2017 – S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, Cod Unic de Inregistrare 18331767, autorizata de ASF prin Decizia nr. 730/23.03.2006, avand numarul de inregistrare in Registrul ASF PJR05SAIR/400021, in calitate de administrator al FDI STAR FOCUS , FDI STAR NEXT, FII STAR VALUE si FII MULTICAPITAL INVEST anunta actualizarea in cadrul documentelor fondurilor a persoanei desemnate ca si inlocuitor al Directorului Adjunct al societatii.Informatii la numerele de telefon 0213161766; 0213161778 si pe www.sai-star.ro

  31.08.2016 – S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, Cod Unic de Inregistrare 18331767, autorizata de ASF prin Decizia ASF nr. 730/23.03.2006, avand numarul de inregistrare in Registrul ASF PJR05SAIR/400021, in calitate de administrator al FII STAR VALUE, anunta aparitia raportului de administrare la 30.06.2016 pentru FII STAR VALUE. Acesta poate fi obtinut gratuit la sediul societatii din Calea Floreasca 91-111, bl. F1, sc. 5, Et. 1, ap. 41, Sector 1, Bucuresti. Informatii suplimentare la tel/fax 021-316 17 66, email office@sai-star.ro

  10.08.2016 – S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, Cod Unic de Inregistrare 18331767, autorizata de ASF prin Decizia nr. 730/23.03.2006, avand numarul de inregistrare in Registrul ASF PJR05SAIR/400021, in calitate de administrator al FII STAR VALUE, anunta actualizarea documentelor fondului pentru aliniere la Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investitii alternative. Prevederile actualizate se refera la frecventa de calcul a activului total , a activului net, valoarea unitara a activului net, pretul de emisiune si pretul de rascumparare , care se face lunar , pentru ultima zi lucratoare a lunii, si cu ocazia fiecarei subscrieri ,rascumparari, anulari de titluri de participare precum si precizarea ca valoarea unitara a activului net valabila pentru ziua in care a fost depusa cererea de rascumparare este ultima valoarea unitara a activului net calculata de catre Societatea de administrare si certificata de Depozitar. Documentele fondului actualizate cu aceste prevederi intra in vigoare incepand cu data de 15.08.2016 si sunt puse la dispozitia investitorilor in mod gratuit la sediul S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. incepand cu data de 10.08.2016

  23.05.2016 – S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, Cod Unic de Inregistrare 18331767, autorizata de ASF prin Decizia ASF nr. 730/23.03.2006, avand numarul de inregistrare in Registrul ASF PJR05SAIR/400021, in calitate de administrator al FII STAR VALUE, anunta actualizarea contractului de depozitare si custodie incheiat cu Banca Comerciala Romana in conformitate cu prevederile Legii nr. 74/2015 si a Regulamentului ASF nr. 10/2015. Informatii suplimentare pot fi obtinute , in mod gratuit, la sediul societatii din Calea Floreasca 91-111, bl. F1, sc. 5, Et. 1, ap. 41, Sector 1, Bucuresti.

  Comunicarea informatiilor legate de valoarea unitara a activului net (VUAN) si a preturilor de emisiune si rascumparare calculate in conformitate cu documentele fondului se face la sediul societatii , telefonic la numarul 021-3161766 sau electronic prin intermediul adresei de email office@sai-star.ro . Publicarea VUAN si a notelor catre investitori se face de asemeni pe site-ul societatii la adresa http://www.sai-star.ro/value/value.php

  29.04.2016 – S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, Cod Unic de Inregistrare 18331767, autorizata de ASF prin Decizia ASF nr. 730/23.03.2006, avand numarul de inregistrare in Registrul ASF PJR05SAIR/400021, in calitate de administrator al FII STAR VALUE, anunta publicarea raportului de administrare la 31.12.2015 pentru FII STAR VALUE. Acesta poate fi obtinut gratuit la sediul societatii din Calea Floreasca 91-111, bl. F1, sc. 5, Et. 1, ap. 41, Sector 1, Bucuresti

 • Alte informatii

  Fondul nu detine active care fac obiectul unor măsuri speciale din cauza naturii lor nelichide si nu utilizeaza efectul de levier.

  SAI STAR Asset Management urmareste continuu identificarea, analiza, minimizarea riscurilor specifice fondului. In acest sens societatea are personal responsabil cu monitorizarea si administrarea riscurilor, dispune de procese de identificare, administrare, monitorizare si raportare a riscurilor, de mecanisme adecvate de control intern, de politici si proceduri care includ strategii si moduri de administrare specifice fiecarui risc.Conducerea societatii aproba si revizuieste periodic procesele, strategiile, politicile si procedurile pentru asumarea, administrarea, monitorizarea si diminuarea riscurilor la care fondul este sau ar putea fi expus precum si politicile/procedurile de evaluare ale activelor acestuia. Informatii legate de procentajul din activele FIA care fac obiectul unor măsuri speciale din cauza naturii lor nelichide, informatii legate de eventuale noi măsuri de administrare a lichidităţii FIA (daca este cazul), informatii privind modificari ca urmare a revizuirii politicilor/procedurilor de evaluare a activelor (daca au loc) si informatii cu privire la profilul actual de risc al FIA şi sistemele de administrare a riscurilor utilizate de AFIA pentru administrarea acestor riscuri sunt disponibile la sediul societatii si pe site.

  Va comunicam ca in urma procesului anual pe 2021 de revizuire a politicilor/procedurilor de evaluare a activelor OPCVM-urilor si FIA aflate in administrarea SAI Star Asset Management S.A. s-a operat o modificare in cadrul procedurii, in sensul actualizarii acesteia cu prevederile Regulamentului ASF nr.20/2020.

   

 • Rapoarte de administrare

  Raport de administrare FII STAR VALUE la 30.06.2021
  Raport de administrare FII STAR VALUE la 31.12.2020
  Situatii financiare FII STAR VALUE la 31.12.2020
  Raport de administrare FII STAR VALUE la 30.06.2020

*Pretul de emisiune si rascumparare se determina in conformitate cu prevederile din documentele fondului si este valoarea unitara a activului net calculata pe baza activelor din ziua in care s-a facut creditarea contului colector al Fondului, respectiv pe baza  activelor  din  ziua  in  care  a fost depusa cererea de rascumparare, iar la acestea se aplica eventuale comisioane de subscriere/rascumparare.